Felhívás PEME-Konferenciára

szerzo: Barna Adrianna | 2015. március 09. 11:35:18

Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület X., „Jubileumi” PhD – Konferencia

A Professzorok az Európai Magyarország Egyesületnek megalakulása óta szívügye a tudományos pályát tervező egyetemisták és fiatal kutatók szakmai segítése. A PEME konferenciáival számukra fórumot teremt és közkinccsé teszi az érintettek tudományos eredményeit is, hagyományosan megjelenteti a konferencia-előadásokat és posztereket.

Az Egyesület eddig - plenáris- és szekcióülésekből álló, hiteles prezentációs lehetőséget és publikálást egyaránt biztosító – kilenc tudományos tanácskozást szervezett és kilenc kötetet jelentetett meg a sikeres tudományos pálya megalapozása, s a jövő vezető kutatói kinevelésének segítése céljából. A X. PhD - Konferenciára meghívunk valamennyi hazai és határon túli fiatal kutató és doktori cselekményben részt vevő hallgatót. Ugyancsak várjuk a tanácskozásra a tudományos pályára készülő mesterszakos diákokat is.

(Egyesületünkről további információkat talál honlapunkon: www.peme.hu. Az érdeklődő itt megtekintheti az eddig megjelent PhD-s köteteket is.)

Országos tanácskozás – sorozatunk X. Konferenciáját az Egyesület Elnökségének PhD-szekciója szervezi Budapesten, a XI. ker. Zsombolyai u. 6. alatt,2015. április 02.-én, csütörtökön 10-18 óra között.


Előadással és/vagy poszterekkel nevezhetnek az alábbi tudományterületeken és témakörökben folyó PhD-képzések résztvevői és tudományos pályára készülő egyetemisták:
- Gazdaság- és szervezéstudományok
- Társadalom- és természettudományok
- Művészettudományok, irodalomtudományok, klasszikus- és modern filológia
- Orvos- és egészségtudományok
- Alkalmazott tudományok, tréning- és terápiakutatás
- Műszaki- és hadtudományok
- Föld- és környezettudományok, Tájépítészet
- Pszichológia, Szociálpszichológia - Pedagógia – Kommunikáció - Filozófia
- Jogtudomány (elmélet, jogalkotás, jogalkalmazás)
- Történelem – Politológia – Szociológia – Néprajz - Helytörténet
- Andragógia, Gerontológia – Gerontagógia
- Hittudomány
- Interdiszciplináris kutatások

Hagyományaink szerint a konferenciát plenáris üléssel indítjuk, amelyen aktuális tudománypolitikai előadás hangzik el, majd a fiatal kutatók szekcióüléseken mutatják be vizsgálataikat, illetve posztereiket. Az előadások 15 percesek, amelyeket szekcióviták követnek.


A „X., JUBILEUMI Konferencia ” címmel szervezett Tudományos tanácskozásra valamennyi fiatal kutató és tudományos pályára készülő mesterszakos hallgató bármelyik meghirdetett témakörrel jelentkezhet.
A jelentkezések alapján a PEME Szakmapolitikai Műhelyei által felkért vezető kutatók tesznek javaslatokat a téma elfogadására, s a szekciókba való besorolásra. Jelentkezni maximum 3 oldalas tudományos vázlattal, (amelyben lehetőség szerint fogalmazódjék meg a kutatás eredményeinek hasznosulási terepe is) és rövid (8-10 soros) szakmai „életút – mérleg”-gel, valamint poszter-elképzeléssel lehet. (A poszter készítés szabályairól részletes információ található a PEME honlapján!)


E rendezvényünkkel a tudományos eredmények bemutatásához fórumot és lektorált megjelenési lehetőséget kívánunk biztosítani a jelentkezőknek. A konferencián való prezentálás feltétele a tanulmány, vagy poszter elektronikus úton való leadása 2015. március 26-ig. Az előadás alapján írt TANULMÁNY: minimum 5, maximum 12 A/4 oldal, Cambria betűtípus, 11-es betűméret, szimpla sorköz, hivatkozás az akadémiai rend szerint készüljön. (Képeket, grafikonokat tartalmazhat, de egy tanulmány terjedelme a 300 KB-ot nem haladhatja meg.)

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban az előadást a magyar anyanyelvű egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell megtartaniuk. Határon túli hallgatók esetében a magyar mellett az angol nyelvű prezentáció is megengedett. Az elektronikus könyvben megjelenő tanulmányok nyelve magyar, rövid angol összefoglalóval. Minden jelentkező csak egyszer adhat elő, de társszerzőként több előadott tanulmányt is jegyezhet.
A részvételi díj: 15.000 Ft/fő

Jelentkezési határidő: 2015. március 16.

A Jelentkezési lapot, a fentebb jelzett tudományos vázlatot és az „életút-mérleg”-et a következő címre kérjük küldeni: office@peme.hu. Érdeklődni ezen az e-mail címen, illetve a 30-494-8456 telefonszámon lehet.

A szervező bizottság március 19-ig dönt az előadások vagy poszter-tervek elfogadásáról és értesíti a jelentkezőket. A részvételi díjat az értesítést követően, de legkésőbb március 23-ig kell átutalni a következő bankszámlára:
PEME OTP 11705008-20484109
(Az átutalást legkésőbb március 26-ig igazolni kell.)

Tisztelt Fiatal Kutató Kolléganő/Kolléga!

Bízunk abban, hogy az eddigi konferenciákhoz hasonlóan most is magas szintű szakmai tanácskozás részesei lehetünk, és abban is, hogy Egyesületünk e konferenciával és tanulmánykötettel is segítheti az Ön tudományos jövőjét.

Az Elnökség nevében szeretettel várjuk jelentkezését!


Budapest, 2015. február 16.

Prof. Dr. Demetrovics János       Dr. Nagy László                  Prof. Dr. Koncz István
    akadémikus, elnök                PEME PhD-szekcióelnök      ügyvezető alelnök

 

« vissza