Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

szerzo: Gönczi Andrea Dr.

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj Pályázati kiírás

Alapelvek

1. A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának (továbbiakban: program) célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását.

a) A program részeként olyan ösztöndíjat, tutori támogatást és kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, szakmai pályájuk indulását.

b) Végzett ösztöndíjasainkkal további kapcsolatot tart és pályakövetést végez.

c) Célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válásának támogatása.

2. A tehetséggondozás alapját a témavezető oktatók (a tutorok) irányításával végzett hallgatói kutató- és szakmai munka képezi. A programban való hallgatói és oktatói részvétel önkéntes.

3. A program egyéni munkatervnek megfelelően folytatott szakmai munka végzését támogatja.

4. A programban részt vevő hallgatók eredményeit az elektronikus tanulmányi rendszer dokumentálja.

 

A Pécsi Tudományegyetem a 2014/2015-ös tanévre pályázatot ír ki a mai napon a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának (továbbiakban: Ösztöndíj) elnyerésére.

Az Ösztöndíj egyéni Munkatervnek megfelelően folytatott szakmai munka végzését támogatja. Célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válásának támogatása. Alapját a témavezető oktatók (a tutorok) irányításával végzett hallgatói kutató- és szakmai munka képezi.

  • A pályázatot a hallgató nyújtja be, egy általa választott oktató nyilatkozatával együtt. A továbbiakban az adott oktató lesz a diák személyes tutora.

  • A pályázatnak be kell mutatnia a hallgató által a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredményeket.

  • A pályázatnak tartalmaznia kell egy Munkatervet, amely az adott hallgató konkrét vállalásait, céljait tartalmazza, továbbá jelzi a teljesítéshez szükséges erőforrásokat, eszközöket.

  • Pályázni az egyetemi tanulmányok megkezdését követő két lezárt, teljesített félév után lehet teljes idejű alapszakos, mesterszakos és osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatóknak, akik az ösztöndíj időtartamára a Pécsi Tudományegyetem hallgatói maradnak. Mesterszakos hallgatók esetében az alapszakos tanulmányi eredmény is figyelembe vehető.

  • Karonként minden tanévben legalább három fő hallgató kerül kiválasztásra.

  • Egy oktató azonos időszakban legfeljebb három hallgató tutorálását végezheti.

  • A megelőző két félévben a pályázó teljesített kreditjeinek száma eléri a félévenkénti 20 kreditet, továbbá a minimum 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot.

 

A pályázat részei:

-        Pályázati űrlap alapadatokkal, szakmai eredmények felsorolásával.

-        Munkaterv, amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez tervezett munkát. A Munkaterv részeként a pályázó vállalja az elkövetkező TDK-n történő indulást, elért eredményeinek ottani bemutatását.

-        A pontozásban elszámolni kívánt eredmények dokumentumai.

 

A tutor a Munkaterv űrlapon véleményezi a pályázó hallgató szakmai tudását, tehetségét, habitusát, aláírásával vállalja a hallgató munkájának irányítását és jóváhagyja a Munkatervet.

A pályázatok benyújtásának (a Tehetséggondozási Csoporthoz történő beérkezésnek!) határideje: 2014. november 4. 12:00.


A pályázatot kérjük a PTE Rektori Hivatal Tehetséggondozási Csoportjánál leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal Tehetséggondozási Csoport
Dr. Gönczi Andrea egyetemi koordinátor
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.


A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra"

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassátok el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdésed merül fel, fordulj az egyetemi koordinátorhoz:


Dr. Gönczi Andrea

email: gonczi.andrea@pte.hu

tel: +36-72-501500    mellék:12248

 

Pécs, 2014. október 10.

utoljára frissítve: 2014. október 13. 09:02:09

« vissza